31.05.2016
21:03
22.0°C
selge Idag
18..28°C
vahelduv Imorgon
16..28°C
vahelduv Övermorgon
18..27°C
 
Favoriter

Upphovsrätt

 

Allt tillgängligt material på denna webbplats (grafik, bilder, knappar, text etc.) tillhör Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau och är endast fritt nedladdningsbart till en enskild dator för privat, icke-kommersiellt bruk.  Materialet på denna webbplats får ej kopieras, reproduceras, tryckas, placeras online, offentliggöras, utsändas eller distribueras i någon form utan föregående skriftligt tillstånd av Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau.

Fastän vi har bemödat oss om att tillförsäkra att informationen på denna webbplats är korrekt, kan dock inte Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau hållas ansvariga för fel eller utelämnande, eller för efterföljande ändringar. Konsultera därför de företag som tillhandahåller tjänster för att uppdatera information och priser. Informationen på denna webbsida kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande.
Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau kan inte hållas ansvariga för innehållet på webbplatser vilka länkats från denna webbplats.
Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau friskriver sig från allt ansvar för förlust eller skada orsakad av användning av information på dessa sidor.

 
Web solution by Wiseman