15.02.2016
01:22
0.0°C
vahelduv Aujourd’hui
-1..2°C
vahelduv Demain
-1..2°C
vahelduv Après-demain
-3..1°C
 
Web solution by Wiseman