29.11.2014
03:12
-4.6°C
vahelduv Aujourd’hui
-13..-3°C
vahelduv Demain
-7..-1°C
vahelduv Après-demain
-7..-1°C
 
Web solution by Wiseman