22.10.2014
12:34
0.2°C
vahelduv Aujourd’hui
-5..1°C
vahelduv Demain
0..4°C
vahelduv Après-demain
-2..2°C
 
Web solution by Wiseman