24.10.2014
10:43
-5.2°C
vahelduv Aujourd’hui
-11..-1°C
vahelduv Demain
-2..4°C
vahelduv Après-demain
1..5°C
 
Web solution by Wiseman