17.04.2014
15:33
13.5°C
vahelduv Aujourd’hui
7..12°C
vahelduv Demain
8..15°C
vahelduv Après-demain
10..17°C
 
MON TALLINN
Web solution by Wiseman