28.05.2015
08:58
11.0°C
vahelduv Täna
10..18°C
vahelduv Homme
10..18°C
selgevihm Ülehomme
14..19°C
 
Lemmikud

UUDISED

 

05.04.2012 Tallinna väliskülastaja jääb reisiga rahule ja kavatseb siia tagasi tulla

Tallinna väliskülastaja jääb reisiga rahule ja kavatseb siia tagasi tulla

05.04.2012
2011. aastal viis Tallinna Ettevõtlusamet koostöös TNS Emoriga läbi Tallinna väliskülastajate uuringu, mille eesmärgiks oli hinnata linna külastavate välisriikide elanike arvu ja saada detailne ülevaade väliskülastajate kulutustest ja  reisikäitumisest. Uuringust selgus, et 2011. aastal külastas Tallinna kokku 2,72 miljonit väliskülalist, sh oli ööbima jäänuid 1,55 miljonit (57%, sh majutusettevõtetes 49% ja tuttavate juures 8%), 0,79 miljonit (27%) ühepäevakülastajat ning 0,438 miljonit  (16%) kruiisireisijat.  

Külastajate seas on meeste ja naiste, samuti erinevate vanusegruppide osakaalud suhteliselt sarnased. Erisusi on sõltuvalt väliskülastaja tüübist: kruiisiturist on vanem, tuttavate juures ööbija pigem noorem, majutusettevõttes ööbiv 35-54-aastane. Ühepäevakülastajaid leidub kõigis vanusegruppides enam-vähem võrdselt.  Suurima osakaaluga on külastajate seas valgekraed (42%), keda on rohkem nii majutusettevõttes peatunute kui ka kruiisituristide seas. Sinikraesid esindab iga neljas, pensionäride osakaal on kõigi külastajate seas 17% ja õpilaste-üliõpilaste osakaal 13%.

Aasta-aastalt on väliskülastajate tegevused mitmekesistunud. 2011. aastal oli 58% väliskülastajatest vähemalt korra kultuuritarbija rollis (külastas vaatamisväärsusi, muuseumi, ekskursiooni, festivali, teatrietendust või kontserti). 

Väliskülastajate kogukulutused Tallinnas on kasvanud, ühe inimese kohta päevas on need keskmiselt 164 eurot. Kulutused majutusele on pisut vähenenud, sisseostud ja muud kulutused aga kasvanud. Hinnanguliselt jätsid eelmisel aastal väliskülastajad Tallinna 593– 705 miljonit eurot. 
 
Hinnang üldmuljele Tallinna reisist püsib kõrge: 53% külastanutest hindas seda 10-pallisel skaalal 10 või 9 palliga. Maksimumhindeid andsid keskmisest enam esmakülastajad, külastajad Rootsist, Venemaalt ja kaugematest sihtriikidest. Suhteliselt kõrge on Tallinna taaskülastuse kavatsus – 89% peab tõenäoliseks Tallinna külastust järgmise 5 aasta jooksul.


Lisainfo:
Karen Alamets, analüütik

Uudiste arhiiv
Web solution by Wiseman