25.01.2015
20:17
-3.4°C
vahelduv 今天
-9..-3°C
vahelduv 明天
-4..1°C
selgelumi 后天
-5..0°C
 
Web solution by Wiseman