01.08.2014
12:48
24.1°C
vahelduv 今天
22..27°C
vahelduv 明天
23..28°C
vahelduv 后天
27..32°C
 
Web solution by Wiseman