22.10.2014
06:09
0.4°C
vahelduv 今天
-5..1°C
vahelduv 明天
0..3°C
vahelduv 后天
-2..2°C
 
Web solution by Wiseman