23.11.2014
04:01
0.0°C
pilves 今天
-4..0°C
vahelduv 明天
-2..4°C
vahelduv 后天
-2..3°C
 
Web solution by Wiseman