01.11.2014
03:12
4.7°C
vahelduv 今天
-3..6°C
vahelduv 明天
3..8°C
vihm 后天
3..11°C
 
Web solution by Wiseman