26.01.2015
00:20
-3.0°C
vahelduv 今天
-7..-1°C
vahelduv 明天
-4..1°C
selgelumi 后天
-5..0°C
 
Web solution by Wiseman