17.04.2014
12:38
12.0°C
vahelduv 今天
7..12°C
vahelduv 明天
7..12°C
vahelduv 后天
9..14°C
 
我的塔林
Web solution by Wiseman