20.09.2014
08:54
9.5°C
vahelduv 今天
18..20°C
vahelduv 明天
16..20°C
vahelduv 后天
15..18°C
 
我的塔林
Web solution by Wiseman