23.10.2014
02:06
-2.8°C
vahelduv 今天
-7..0°C
vahelduv 明天
-3..2°C
vahelduv 后天
-1..4°C
 
我的塔林
Web solution by Wiseman