31.10.2014
08:12
0.0°C
vahelduv 今天
-3..5°C
vahelduv 明天
5..9°C
vahelduv 后天
3..8°C
 
我的塔林
Web solution by Wiseman