23.10.2014
20:07
-4.5°C
vahelduv 今天
-7..0°C
vahelduv 明天
-2..4°C
vahelduv 后天
1..5°C
 
我的塔林
Web solution by Wiseman