29.11.2014
05:32
-5.2°C
vahelduv 今天
-13..-3°C
vahelduv 明天
-7..-1°C
vahelduv 后天
-7..-1°C
 
  我的塔林
Web solution by Wiseman