31.10.2014
07:33
0.4°C
vahelduv 今天
-3..5°C
vahelduv 明天
5..9°C
vahelduv 后天
3..8°C
 
  我的塔林
Web solution by Wiseman