22.10.2014
16:50
0.8°C
vahelduv 今天
-5..1°C
vahelduv 明天
-3..2°C
vahelduv 后天
-1..4°C
 
  我的塔林
Web solution by Wiseman